Бидний тухай

Улаанбаатар Аялал Жуулчлалын Холбоо нь дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжих, аялал жуулчлалын үндэсний хийгээд бүсийн бодлого, журам боловсруулхад оролцох, салбарын судалгаа хийх, аялал жуулчлалын зохистой хэлбэрийг дэмжих зорилгоор байгуулагдсан, нийтэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм. Тус холбоо нь хэрэгжүүлж буй төслөөс хамааран төрөл бүрийн оролцогч талуудтай хамтран ажилладаг. Тухайлбал аялал жуулчлалын бусад мэргэжлийн холбоодууд, төрийн бус байгууллагууд, Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг тур оператор компаниуд, тусгай хамгаалалтай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаанууд болон хувь иргэд оролцдог. Байгуулагдсанаасаа хойшхи өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд Улаанбаатар Аялал Жуулчлалын Холбооноос дараах төсөл, ажлуудыг гүйцэтгээд байна.

Хамтрагч байгууллагууд